جوجه ریزی ۶ میلیون و ۵۲۵ هزار قطعه‌ای در مرغداری‌های خوزستان

آصفی مدیر دفتر امور طیور جهاد کشاورزی خوزستان گفت: میزان جوجه ریزی در مرغداری‌های استان در بهمن ماه سال جاری ۶ میلیون و ۵۲۵ هزار قطعه بوده که نسبت به بهمن ماه سال گذشته ۴۱ درصد افزایش داشته است.

او گفت: از این میزان جوجه ریزی بالغ بر ۱۲هزار و ۳۹۷ تن گوشت مرغ آماده طبخ استحصال خواهد شد.

مدیر دفتر امور طیور جهاد کشاورزی خوزستان می‌‌گوید: با توجه به ظرفیت سازی صورت گرفته در سال گذشته چنانچه بازار مصرف گوشت مرغ مهیا باشد این توانایی وجود دارد که حجم جوجه ریزی در استان در هر دوره به بیش از هفت میلیون قطعه افزایش یابد که این امر ضمن ایجاد اشتغال پایدار در بخش کشاورزی موجب رونق اقتصادی در سطح استان خواهد شد.