افزایش ۱۶۸ درصدی درآمد‌های غیر مالیاتی لرستان

سمانه حسن‌پور گفت: درآمد‌های غیر مالیاتی با پیگیری‌های ستاد درآمد استان در ۱۱ ماهه مصوب امسال، افزایش ۱۶۸ درصدی داشته و حدود یک هزار و ۴۲۵ میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه مالیات حق دولت است و تمامی آن صرف هزینه‌های جاری و عمرانی دستگاه‌های اجرایی می‌شود، افزود: درآمد‌های مالیاتی استان نیز ۲۰ هزار و ۴۶۵ میلیارد ریال بوده که با تلاش این اداره کل ۲۰ هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال وصول شد که نسبت به مصوب، ۱۰۲ درصد تحقق یافته است.

رئیس ستاد درآمد استان، درآمد‌های عمومی مصوب ۱۱ ماهه سال را ۲۱ هزار و ۳۱۱ میلیارد ریال اعلام کرد که با وصول مبلغ ۲۲ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال، نسبت به درصد تحقق امسال ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.

حسن‌پور با بیان اینکه مالیات از منابع بودجه دولت است و باید از مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی که برای وصول درآمد‌های مالیاتی تلاش کردند، قدردانی کرد، گفت: سهمی از مازاد درآمد‌های استانی صرف خدمات عمومی و کسری بودجه‌های جاری و عمرانی خواهد شد.