۵۸۳ هزار نفر در حوزه انتخابیه همدان و فامنین واجد شرایط رای دادن هستند

مسلم مخفی گفت: سهم شهرستان همدان از واجدین شرایط رای دادن ۵۵۰ هزار و ۵۰۳ نفر و شهرستان فامنین ۳۳ هزار و ۱۰۴ نفر است.

او با بیان اینکه رای اولی‌ها در حوزه انتخابیه همدان و فامنین حدود ۱۵ هزتر نفر هستند گفت: متولدین ۱۱ اسفند سال ۱۳۸۴ به قبل با ارائه هر یک از مدارک پنج گانه می‌توانند رای بدهند.

فرماندار همدان گفت: حوزه انتخابیه همدان دارای ۲ کرسی در خانه ملت است که در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۹۳ داوطلب یعنی به ازای هر کرسی ۴۶ نامزد رقابت می‌کنند.

مخفی گفت: ۲۸۸ شعبه ثابت و سیار در شهر همدان، مریانج و بخش مرکزی، ۳۲ شعبه در حوزه فرعی شرا، ۳۴ شعبه در حوزه فرعی فامنین و بخش مرکزی، ۲۱ شعبه در حوزه فرعی شرا برای جمع آوری آرای مردم در ۱۱ اسفند ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده است.