تاکید طالبان بر تکمیل پروژه تاپی در افغانستان

امیرخان متقی وزیر امور خارجه طالبان که در ترکمنستان به سر می برد، در دیدار با باتر آمانوف معاون شورای وزیران این کشور در امور نفت و گاز گفت: پس از سفر وزیر خارجهٔ ترکمنستان به هرات، امور مربوط به آغاز کار عملی طرح تاپی در خاک افغانستان سرعت یافته است.

وی ابراز امیدواری کرد: مرحلهٔ نخست خط لوله تاپی تا ولایت هرات به زودی آغاز و تکمیل شود.

وزیر خارجه طالبان با بیان اینکه هرات ولایتی پُرنفوس است اظهار کرد: با رسیدن خط لوله تاپی به این ولایت، هرات می‌تواند بازار خوبی برای گاز ترکمنستان شود.

در این دیدار، معاون شورای وزیران ترکمنستان نیز گفت: طرح های انتقال انرژی به‌ویژه اجرای خط لوله گاز تاپی برای حکومت ترکمنستان اولویت ویژه ای دارد.

باتر آمانوف ابراز امیدواری ‌کرد که کار‌ روی توافقات مربوط به تاپی به‌زودی نهایی و این خط لوله در خاک افغانستان افتتاح شود.