ثبت محصولات صنایع دستی در سامانه جامع تجارت ایران

مصطفی خانعلی‌نژاد معاون صنایع دستی و هنر‌های سنتی اداره کل میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: همه تولید کنندگان و فروشندگان صنایع دستی شامل مدیران فروشگاه‌ها، خانه‌های صنایع دستی، بازارچه‌های دائمی و شرکت‌های تعاونی مرتبط برای اخذ کد شناسه اختصاصی محصولات خود باید در سامانه جامع تجارت ایران به نشانی www.ntsw.ir ثبت نام کنند.

وی هدف از این کار را بهره مندی تولید کنندگان و فروشندگان محصولات صنایع دستی از معافیت‌های مالیاتی در این حوزه عنوان کرد.