رای گیری دانش آموزان رای اولی در دو مدرسه بندرعباس

دانش آموزان رای اولی مدارس ناحیه یک آموزش و پرورش بندرعباس می‌توانند از ساعت ۸ صبح تا ۱۱ و ۳۰ دقیقه به این دو مدرسه برای شرکت در انتخابات مراجعه کنند.

هرمزگان ۷۷ هزار و ۴۰۴ تن رای اولی دارد که از این تعداد ۳۹ هزار و ۳۲۹ تن آقا و ۳۸ هزار و ۷۵ تن خانم هستند.