روسیه:
کمک به افغانستان را ادامه می دهیم

دیمیتری ژیرنوف، سفیر روسیه در کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرای طالبان با اشاره به دارایی‌های منجمدشده افغانستان گفت خواست روسیه از جامعه جهانی این است که محدودیت‌های یک‌طرفه و نادرست بر افغانستان را بدون قید و شرط بردارد.

 ژیرنوف، از روابط کابل و مسکو به نیکی یاد کرده و بر توسعه آن تاکید ورزید و گفت که کشورش به کمک به افغانستان ادامه می دهد.

مولوی عبدالکبیر معاون رئیس الوزرای طالبان در این دیدار گفته است با تأمین امنیت کامل در افغانستان، زمینه توسعه همکاری‌ها میان کابل و مسکو در بخش‌های اقتصادی، ترانزیتی و فرهنگی فراهم شده است.

وی تاکید کرد طالبان به هیچ کسی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان علیه همسایگان و جهان استفاده کند و اگر کدام جانب نگرانی دارد، می‌تواند آن را به گونه رسمی با طالبان شریک سازد.