امام جمعه و فرماندار بهار رأی خود را به صندوق انداختند

فرماندار بهار به عنوان رئیس حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ با تاکید بر مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰۰ نفر به عنوان عوامل اجرایی شعب در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ در انتخابات امروز ۱۱ اسفند فعالیت دارند.

مجتبی فیض اللهی گفت: در انتخابات این دوره، این حوزه انتخابیه دارای ۱۵۰۰ رأی اولی بوده که به طور قطع با حضور حداکثری خود در پای صندوق‌های رأی برگ زرین دیگری در تاریخ ایران اسلامی ثبت خواهند کرد.

وی نرخ مشارکت مردم حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ را در دوره گذشته انتخابات مجلس شورای اسلامی ۵۴.۴۳ درصد برشمرد و یادآور شد: امیدواریم در این دوره این میزان مشارکت ارتقاء دوچندان داشته باشد.

فیض‌اللهی تعداد کل شعب حوزه بهار و کبودراهنگ را در مجموع ۲۶۱ شعبه اعلام کرد و ادامه داد: از این تعداد ۱۱۶ شعبه شامل ۵۳ شعبه به بخش مرکزی، ۳۵شعبه به لالجین و ۳۱شعبه به صالح‌آباد در حوزه انتخابیه شهرستان بهار اختصاص دارد.

وی با اشاره به اختصاص ۱۴۲شعبه به حوزه انتخابیه شهرستان کبودراهنگ شامل ۸۷ شعبه در بخش مرکزی، ۲۸ شعبه به شیرین‌سو و ۲۷ شعبه به گل‌تپه، بیان کرد: واجدین شرایط رأی‌دهنده این دوره از انتخابات در حوزه انتخابیه بهار و کبودراهنگ در مجموع ۲۱۶هزار و ۱۴۰ نفر است که ۱۰۲ هزار و ۶۷۴ نفر شامل ۵۰ هزار و ۳۱۰ نفر زن و ۵۲ هزار و ۳۶۴ نفر مرد به حوزه انتخابیه شهرستان بهار و ۱۱۳ هزار و ۴۳۰ نفر شامل ۵۵ هزار و ۵۸۰ نفر زن و ۵۷ هزار ۸۵۰ نفر مرد به حوزه انتخابیه کبودراهنگ اختصاص دارد.