استقرار صندوق‌های سیار اخذ رای در شناور‌های هرمزگان

از دقایق ابتدایی آغاز رای گیری، صندوق‌های اخذ رای در بندر شهید رجایی، شرکت نفت بندرعباس و پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس استقرار یافته است.

برای فراهم آوردن فرصت رای دادن برای خدمه کشتی‌ها در حوزه بندر شهید رجایی نیز صندوق سیار رای روی دریا استقرار یافته است.

امسال ۵۷۵ صندوق سیار در استان هرمزگان پیش بینی شده است.