فرماندار زنجان:
۷۰ شعبه اخذ رای در شهرستان خدابنده سیار است

جواد تاراسی فرماندار خدابنده گفت: عوامل و دست اندرکاران برگزاری انتخابات در سطح شهرستان از ساعت ۶ صبح در شعبه ها مستقر شده اند و هم اکنون فرایند رای گیری در حال انجام است.

این مسوول ادامه داد: برای برگزاری انتخابات سالم،‌رقابتی و باشکوه در شهرستان سه هزار و ۵۰۰ نفر به عنوان عوامل اجرایی مشارکت کرده اند.

وی اظهار داشت: کار رای گیری در مناطق صعب العبور روستایی شهرستان نیز آغاز شده است و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

فرماندار خدابنده ادامه داد: عوامل مستقر در شعبات کار رای گیری را با دستگاه تشخیص هویت انجام می دهند.

وی با بیان اینکه برای گرازش تخلفات انتخاباتی نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است، گفت: به تعداد هر شعبه یک بازرس، سه ناظر، نیروهای امنیتی و ۱۵ سر بازرس در نظر گرفته شده است.

به گفته این مسوول، گشت های نیروی انتظامی در سطح شهرستان به صورت جدی فعال هستند.