حضور همدانی‌ها پای صندوق‌های رای پررنگ است

 مسلم مخفی امروز در جمع خبرنگاران بیان کرد: پیش بینی می‌کنیم که انتخاباتی خوب رقم خورد.

فرماندار همدان با بیان اینکه تعداد شعب سیار در این دوره اضافه شده و ۱۴ مورد هستند، اظهار کرد: درحال برنامه ریزی هستیم تا آرای همه مردم به خوبی اخذ شود.

مخفی با تصریح بر اینکه در برخی شعب ازدحام داریم، ادامه داد: ۳۲۲ شعبه در سطح شهرستان همدان فعال هستند.

فرماندار همدان در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص تخلفات انتخاباتی گفت: گزارش‌هایی در خصوص تخلفات داشته‌ایم، که به صورت تذکرات این روند به پایان رسیده است.

مخفی ادامه داد: دو مورد هم در فضای مجازی در حال تبلیغ بودند، که به پلیس فتا اعلام و صفحه بسته شد.

وی با اشاره به اقدامات پشتیبانی اخذ رأی نیز گفت: تأمین امنیت زیرساختها نیز با تدابیر مناسب به انجام رسیده است