حضور باشکوه اهالی روستای زاغه در پای صندوق‌های رأی

روستای زاغه در شهرستان بهار قرار دارد، این روستا بیش از ۳ هزار نفر جمعیت دارد که اهالی روستا از صبح زود آمده بودند تا در انتخابات شرکت کنند.

در روستای زاغه دو شعبه اخذ رأی وجود که اهالی روستا آرای خود را در صندوق می‌انداختند.

اهالی روستا با بیان اینکه گوش به فرمان رهبری هستند می‌گفتند از صبح زود آمده اند تا به وظیفه خود در مقابل کشور عمل کنند.

آنان حضور خود را نشانه میهن دوستی شان می‌دانستند و اعلام کردند، ما تا آخر پای انقلاب و این نظام هستیم.