تشکیل ۴۰ پرونده تخلفاتی در استان همدان
تشکیل ۴۰ پرونده تخلفاتی در استان همدان

حسن رضانیا گفت: بیشتر این تخلفات مربوط به فضای مجازی بوده و هم اکنون نیز در حال بررسی و رسیدگی است.

او پیرامون نظارت مردمی و گزارش تخلفات از سوی آنها، گفت: علاوه بر سامانه‌ای که شورای نگهبان معرفی کرد، فتا نیز آماده دریافت هر گونه گزارش مردمی است.

رئیس ستاد انتخابات استان همدان با اشاره به اینکه قانون در انتخابات به خوبی دیده که با هر تخلفاتی چگونه برخورد شود، گفت: در این دوره شاهد کمترین میزان تخلفات بودیم. 

رضا غلامی پاک، رئیس کمیته بازرسی انتخابات نیز با بیان اینکه، هیئت بازرسی انتخابات در استان ۱۳۴۹ بازرس مستقر دارد، گفت در هر ۱۵ شعبه یک سربازرس و در هر ۱۰۰ شعبه یک بازرس ویژه وزارت کشور نیز مستقر هستند، در مجموع ۱۵۵۰ نفر به عنوان بازرس ایفای نقش می‌کنند.