حضور حداکثری عشایر تویسرکان در پای صندوق‌های رأی

جمعی از عشایر ایل رحمتی ترکاشوند تویسرکان با حضور در شعبه اخذ رأی پشتیبانی خود را از میهن عزیز، جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند.

 عشایر ذخایر انقلاب و قشر وفادار به نظام جمهوری اسلامی هستند، مشکلات دارند، درخواست دارند، اما حامی کشور اسلامی خود هستند.

حضور اقوام و اقشار مختلف در انتخابا، اتحاد و همدلی‌ها را نشان می‌دهد.