مشارکت بیش از ۹ هزار بافقی تا این لحظه در انتخابات

۴۳ شعبه ثابت و سیار، شامل ۱۲ شعبه سیار روستایی و شهری و ۳۱ شعبه ثابت در شهرستان بافق آرای مردم را جمع‌آوری می‌کنند.

تعداد واجدان الشرایط در شهرستان بافق حدود ۳۵ هزار نفر است که تا این لحظه مشارکت تقریبا ۲۵ درصدی را در این شهرستان رقم زدند که نسبت به دوره‌های گذشته با توجه به هوای سرد و یخبندانی که وجود دارد، مشارکت خوبی بوده است.