پوشش لحظه به لحظه انتخابات در استان یزد به همت ۱۵۰ خبرنگار و عکاس خبری

علی صالحی رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان یزد با تقدیر از عوامل رادیو یزد برای پوشش منسجم و دقیق رویداد بزرگ انتخابات گفت: پوشش رسانه‌ای این رویداد عظیم همواره یکی از مهمترین محور‌های مدنظر در برگزاری انتخابات بوده است.

او با بیان اینکه بیش از ۱۵۰ خبرنگار و عکاس خبری در سراسر استان در حال پوشش لحظه به لحظه این رویداد بزرگ و مخابره اطلاعات و ثبت این لحظات هستند، گفت: این مهم در راستای ثبت حماسه‌ای دیگر در تاریخ ایران اسلامی تا آخرین لحظه برگزاری انتخابات ادامه دارد.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان یزد در ادامه از مردم استان خواست برای عدم مواجهه با ازدحام، مراجعه به شعب اخذ رای را به ساعات پایانی موکول نکنند.