سرمایه گذاری شرکت ترکیه ای در افغانستان
سرمایه گذاری شرکت ترکیه ای در افغانستان

مولوی عطاءالله عمری، سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری در دیدار مصطفی امی اوغلی، رییس شرکت ترکی امی گروپ، و هیئت همراهش دیدار و روی سرمایه گذاری در بخش های مختلف درافغانستان گفتگو کردند.

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری بانشر این خبر نگاشته است: در این دیدار رییس شرکت ترکی امی گروپ علاقه‌مندی اش را پیرامون سرمایه‌گذاری در افغانستان اظهار نمود و خواستار همکاری وزارت زراعت شد.

سرپرست وزارت زراعت از فراهم بودن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش های مختلف در کشور اطمینان داده و بر همکاری لازم وعده سپرد.