صفحه نخست روزنامه‌های استانی- شنبه ۱۲ اسفند

اکنون نوبت نمایندگان است در روزنامه خبر شمال، رضایت بخش بودن برگزاری انتخابات الکترونیک در روزنامه اخبار اصفهان و حماسه ای دیگر از حضور مردم در انتخابات در روزنامه سپهر ایرانیان  منتشر شد.

 

 

 

 

 

 

خراسان رضوی- شنبه ۱۲ اسفند

خبر شمال- شنبه ۱۲ اسفند

خبر- شنبه ۱۲ اسفند

اخبار اصفهان- شنبه ۱۲ اسفند

سپهر- شنبه ۱۲ اسفند

شهرآرا- شنبه ۱۲ اسفند

زاینده رود- شنبه 12 اسفند

خراسان- شنبه 12 اسفند

همدان- شنبه 12 اسفند

بامداد شنبه 12 اسفند