به ۱۳۳۵ واحد نهضت ملی مسکن انشعاب آب و فاضلاب واگذار شد

دوستی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: ۵۹ کیلومتر توسعه شبکه آب در ۲۲ سایت مسکن‌ ملی در استان انجام شده است.  

او افزود: ۶ کیلومتر شبکه فاضلاب نیز در دو سایت ۴۵۰ و ۲۷ هکتاری بیرجند در حال انجام است.


بیشتر بخوانید


دوستی بیان کرد: تاکنون هزار و ۳۳۵ انشعاب آب در مسکن ملی استان نصب شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی اعتبار مورد نیاز برای تکمیل بخش آب در سایت‌های مسکن ملی را دو هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان و در بخش فاضلاب هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد که ۳۱ هزار و ۶۰۰ واحد را زیر پوشش قرار خواهد داد.