ثبت ۶ میراث غیرمنقول گیلان در فهرست آثار ملی کشور

ولی جهانی گفت: خانه‌های آیت الله رودباری، مقینی، زرواس و احمد وفا در شهر رشت، کاخ نهارخوران در شهر رودبار و خانه دهبان در شهر بندرانزلی پس از انجام مراحل مختلف اداری، در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیدند.

وی با اشاره به تحقیق در خصوص این آثار، اقدامات انجام شده و جلب حمایت‌های قانونی برای حفظ این بنا‌های تاریخی و مراقبت از میراث فرهنگی ارزشمند گیلان، افزود: با بکارگیری همه امکانات و ظرفیت‌های استان و همراهی مراجع مربوط، باید تسهیلات و شرایط بهتری برای صیانت از آثار فرهنگی گیلان فراهم شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گیلان بررسی مستمر بنا‌ها و آثار تاریخی در مناطق مختلف گیلان برای شناسایی آثار شاخص تاریخی و فرهنگی و فراهم شدن شرایط ثبت ملی این آثار را یکی از اولویت‌های اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان دانست.