کهگیلویه و بویراحمد رکورد دار کشور در انتخابات ۱۱ اسفند

هاشمی با اشاره به اینکه شمارش آراء به پایان رسیده و در حال تجمیع آراء توسط هیات اجرایی استان هستیم گفت: با شرکت ۶۴ و ۲۷ دهم درصد واجدان شرایط در انتخابات ۱۱ اسفند، این استان برگ زرین دیگری بر افتخارات خود در کشور افزود.

وی ادامه داد: از مجموع ۳۷۸ هزار و ۵۴۷ نفر شرکت کننده دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری شهرستان بویراحمد با ۲۷۲ هزار و ۵۵۳ نفر معادل ۷۲ درصد، شهرستان کهیگلویه بهمئی چرام و لنده با ۲۲۷ هزار و ۱۲۸ معادل ۶۰ درصد و شهرستان گچساران و باشت با ۱۸۹ هزار و ۲۷۳ نفر معادل ۵۳ درصد در انتخابات ۱۱ اسفند شرکت کردند.

رئیس ستاد انتخابات استان گفت: از مجموع ۳۷۸ هزار و ۵۴۷ کهگیلویه و بویراحمدی‌های شرکت کننده در انتخابات ۱۹۲ هزار و ۴۰۱ نفر بانوان و بقیه آقایان بودند.

هاشمی افزود: ۵۸۳ هزار و ۹۴۲ کهگیلویه و بویراحمدی شرایط رای دادن و شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در سطح این استان را داشتند.