تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی اشتغال مصوب استان در سال جاری

امیدی دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی گفت: امسال باید ۱۱ هزار شغل در استان ایجاد می‌شد که با اعتبارات پرداخت شده در بخش‌های مختلف تاکنون ۱۶ هزار شغل در استان ایجاد شده است.
وی گفت: ۷۹ درصد مشاغل ایجاد شده از محل اعتبارات بخش خانگی، ۷۱ درصد کمیته امداد، ۷۳ درصد بهزیستی و ۱۸ درصد از محل اعتبارات بند ب شغل ایجاد شده است.
امیدی با اشاره به اینکه مجموع اعتبارات پرداخت شده به بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد افزود: این تسهیلات با همکاری بانک‌های استان پرداخت و شغل ایجاد شده است.
در این نشست استاندار مرکزی با بیان اینکه اشتغال در استان مرکزی امسال به طور چشم گیری افزایش یافته است گفت: نرخ بیکاری در استان در سال قبل بیش از ۸ و یک دهم درصد بود که امسال به شش و سه دهم درصد کاهش یافته است.
مخلص الائمه بر پیگیری تا تحقق کامل بیکاری و پرداخت کامل اعتبارات و تسهیلات تا پایان سال تاکید کرد.