برنامه‌های ۴ ساله‌ یکی از نمایندگان منتخب حوزه انتخابیه رشت و خمام

محمدرضا احمدی سنگری، یکی از نمایندگان مردم شهرستان‌های رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی  رونق تولید و اشتغال را یکی از اولویت‌های مهم خود در ۴ سال نمایندگی مردم رشت و خمام در مجلس دوازدهم اعلام کرد و گفت: این مهم در تداوم احیای کارخانجاتی همچون پوشش در دستور کار قرار می‌گیرد.

این منتخب مردم رشت و خمام در مجلس دوازدهم بر لزوم پیگیری معضل پسماند و فاضلاب شهر رشت و دیگر مناطق همجوار تاکید کرد و افزود: احیای محیط زیست را تا حصول نتایج مطلوب در حوزه‌ی پسماند، فاضلاب و ساماندهی ۲ رودخانه‌ی زرجوب و گوهررود رشت ادامه خواهد داد.

محمدرضا احمدی سنگری همچنین اولویت بخشی به تبلور ظرفیت‌های نهفته در حوزه‌ی ترانزیت بین الملل و احیای کریدور نوستراک با اتکاء به اقتصاد دریامحور و حمل و نقل ریلی را از دیگر برنامه‌های کاری خود عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کینم روند احداث خط آهن رشت - آستارا تسریع شود و زیرساخت‌های گمرکی و بندری مرز آستارا بهبود یابد.

این نماینده‌ی مجلس در ادامه بر لزوم حمایت از بخش کشاورزی در گیلان و دیگر استان‌های شمالی کشور تاکید کرد و گفت: این مهم با رونق بخشی به بازار برنج، کاهش آب بهای اراضی زراعی و توزیع نهاده‌های کشاورزی با نرخ تعرفه ایی قابل حصول و پیگیری است.

دکتر محمدرضا احمدی سنگری در پایان بر لزوم پیگیری معضل ترافیک شهر رشت تاکید کرد و گفت: کلاف سردرگم ترافیک مرکز استان با اجرای رینگ‌های کمربندی و دور شهر‌های رشت و خمام قابل مهار است و این مهم در اولویت برنامه هایم قرار دارد.