شخم زمستانه ۶۰ هزار هکتار از شالیزار‌های گیلان

صالح محمدی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان گفت: تاکنون عملیات شخم زمستانه در ۶۰ هزار هکتار از ۲۳۸ هزار هکتار اراضی شالیزاری این استان توسط شالیکاران انجام شده است.

به گفته او، رعایت تقویم زراعی از سوی شالیکاران گیلانی باید مورد توجه قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با اشاره به مزیت‌های شخم زمستانه شالیزار‌های گیلان تصریح کرد: اجرای شخم زمستانه ضمن دفع آفات و حذف زمستان گذرانی آفات، منجر به خروج گاز‌های سمی و باتلاقی از شالیزار‌ها می‌شود.

محمدی همچنین گفت: با توجه به کاهش بارش‌های پاییز و زمستان، سال زراعی پر تنش و سخت دور از انتظار نیست.

منبع: ایسنا