راه اندازی سامانه پایش هوشمند ناوگان خدمات شهری در تبریز

آقای عباس نژاد اظهار کرد: در راستای مدیریت صحیح ناوگان تنظیف و جمع آوری پسماند شهرداری تبریز سامانه هوشمند ردیاب جی پی اس در تمامی ماشین آلات حوزه خدمات شهری شهرداری تبریز راه اندازی شد.

آقای عباس نژاد در خصوص اهداف راه اندازی این سامانه گفت: این سامانه با هدف مکانیزه کردن تعدادی خدمات از جمله نظارت بر عملکرد ماشین آلات تنظیف، جاروب‌های مکانیزه و پایش هوشمند جمع آوری پسماند شهرداری راه اندازی شد.

وی افزود: با راه اندازی این سامانه بررسی عملکرد رانندگان خودرو‌های ناوگان از راه دور، نحوه جمع آوری باکس‌ها و کنترل آنها، افزایش امنیت ماشین‌های خدمات و جلوگیری از سرقت آن‌ها امکان پذیر خواهد شد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار تبریز گفت: به دنبال راه اندازی سامانه پایش هوشمند ناوگان خدمات شهری، امکان تعیین منطقه ماموریت و جلوگیری از خروج خودرو‌ها از محدوده مشخص شده، کنترل و پیشگیری از توقف‌های بی‌مورد خودرو‌های شهرداری در سطح خیابان‌ها میسر می‌شود.