طالبان:
متعهد به حقابه ایران هستیم

شیرمحمد عباس استانکزای معاون سیاسی وزارت خارجه حکومت سرپرستی افغانستان(طالبان) تاکید کرده است طالبان متعهد به پرداخت حق‌آبه ایران مطابق معاهده سال ۱۳۵۱ است.

معاون سیاسی وزیر خارجه طالبان گفته است در حال حاضر آب به اندازه رفع نیازمندی شهروندان افغانستان وجود دارد، نه مقداری که به سمت ایران رها شود.

وی همچنین گفته است که مشخص است که نسبت خشک‌سالی بر میزان بارش‌ها بیشتر است و اکثر اوقات باران و برف نمی‌باشد، اگر آب هم باشد به اندازه نیست که به ایران رها شود و همین مقدار مشکلات خود افغانستان را پاسخگو نیست.

شیرمحمد عباس استانکزای تاکید کرد در صورت افزایش آب هلمند(هیرمند) و رفع چالش‌های شهروندان افغانستان در این زمینه، حق‌آبه ایران را پرداخت خواهند کرد.

او همچنین در واکنش به انتقادهای برخی مقام‌های ایرانی در باره پرداخت آب گفت حکومت سرپرستی افغانستان هیچ‌‎گاه نمی‌خواهد روابط خود با ایران را به خاطر آب از بین ببرد.

اظهارات این مقام طالبان در حالی مطرح می‌شود که پیش از این حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس‌جمهور در امور افغانستان، ابراز امیدواری کرد که در سال آبی جاری یعنی تا مهرماه شاهد وارد شدن آب از هیرمند به کشور باشیم.