آلاینده‌های هوا در اراک افزایش یافت

علیرضا محرابیان مسئول امور آزمایشگاه‌های اداره‌کل محیط زیست استان مرکزی گفت: متوسط شاخص کیفیت هوای اراک در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ صبح روز (یکشنبه) به ۱۷۲ رسید که بیانگر شاخص کیفیت هوای ناسالم برای تمام گروه‌های سنی بود.

وی بیان کرد: وضعیت لحظه‌ای کیفیت هوای اراک در ساعت ۱۱ صبح امروز (یکشنبه) به ۱۷۳ رسید که نشانگر کیفیت هوای ناسالم برای تمام گروه‌های سنی است.

رئیس امور آزمایشگاه‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: آلاینده مسئول، ذرات کمتر از ۲ و نیم میکرون است.