جریمه قاچاقچیان البسه در تبریز
جریمه قاچاقچیان البسه در تبریز

آقای حضرتی گفت: شعبه ششم تعزیرات حکومتی تبریز به پرونده هفت گونی البسه قاچاق به ارزش ۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان شرقی افزود: شعبه به علت ارائه نکردن مدارک قانونی اتهام قاچاق را محرز و علاوه بر ضبط کالا متهمان را به پرداخت ۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون ریال معادل یک برابر ارزش کالا محکوم کرد.

آقای حضرتی گفت: عوامل نیروی انتظامی با کشف کالا از انبار تخلیه بار پرونده آن را به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.