کارزار والدآگاه و کودک ایمن/طرح بهزیستی برای پیشگیری از اعتیاد در گلستان

طاهری زاده گفت: اداره کل بهزیستی گلستان به عنوان کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد استان به کمک دستگاه‌های همکار کارزار «والدآگاه- کودک ایمن» را با شعار «آیا می‌دانی الان فرزندت کجاست؟» در استان گلستان برگزار می‌کند.

او افزود: این کارزار از ۱۳ اسفند تا ۲۹ اسفند در مراکز هدف استان برگزار می‌شود و هدف از برگزاری این کارزار نجات نسل آینده از بلای خانمان سوز اعتیاد است.

طاهری زاده گفت: در این کمپین پیام‌هایی که هدف نوجوانان هستند در فواصل زمانی مختلف خطاب به والدین اعلام می‌شود که از آن‌ها به عنوان مولفه‌هایی برای پیشگیری از اعتیاد استفاده می‌شود و می‌تواند جرقه‌های مثبتی را در ذهن والدین در زمینه نظارت بیشتر بر فرزندان ایجاد کند.

او اضافه کرد: پیام‌هایی مانند «آیا محبتت را به صورت کلامی به فرزندت نشان می‌دهی؟»، «آیا می‌دانی فرزندات الان کجاست؟» و یا» آیا می‌دانی فرزندات الان چیکار می‌کند؟» می‌تواند به والدین کمک کند تا به عنوان یک پلیس برای فرزندانشان عمل نکنند، ولی نظارت لازم را بر آن‌ها داشته باشند.