هنر کهن شیشه‌گری در ایران + فیلم

یکی از مشاغلی که از گذشته‌های دور به شکل سنتی در ایران رواج داشته و همچنان ادامه دارد، شیشه‌گری است. شیشه‌گری به سه شیوه مختلف انجام می‌شود که یکی از آنها از طریق دمیدن است. در فیلم زیر با این هنر اصیل آشنا می‌شوید.

{$sepehr_media_19095300_400_300}