بازدید مدیر اتباع کرمان از برگزاری نماز عید فطر

مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان از مکان های برگزاری نماز عید سعید فطر اتباع خارجی در شهرستان کرمان بازدید کرد.

خضری پور در حاشیه بازدید از دو مکان برگزاری نماز در شهرک سدید و دشت زحمتکشان کرمان ضمن تبریک عید سعید فطر ، عید بندگی خدا ، از تمامی عوامل اجرایی به ویژه نیروهای نظامی و انتظامی که در برقراری نظم همکاری کردند تشکر بعمل آوردند.

مهاجرین افغانستانی مقیم استان کرمان صبح امروز همزمان با روز اول ماه شوال، بعد از یک ماه بندگی و عبادت در صفوف نماز عید سعید فطر در ۶ مکان استان حاضر و نماز عید فطر را اقامه کردند.