جزئیات عملیات صندوق توسعه بازار سرمایه طی سال ۱۴۰۲ اعلام شد
جزئیات عملیات صندوق توسعه بازار سرمایه طی سال ۱۴۰۲ اعلام شد

سازمان بورس اعلام کرد: صندوق توسعه بازار سرمایه از جمله صندوق‌هایی است که براساس مسئولیت محول شده و با هدف افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه، عملیات خود را اجراء می‌کند.

به دنبال نوساناتی که در بازار حاکم می‌شود، صندوق توسعه بازار سرمایه به صورت روزانه با بازارگردانی صحیح و استاندارد البته با رویکرد حمایتی، اقدامات لازم جهت انجام وظایف تعریف شده و مسئولیت‌های درج شده در اساسنامه و امیدنامه صندوق را عملیاتی می‌کند.

طبق آمار ارائه شده از سوی صندوق توسعه بازار سرمایه، ارزش خرید و فروش خرد سهام این صندوق در سال ۱۴۰۲ به ترتیب رقمی حدود ۵۶ و ۱۳.۵ همت بوده است که نشان از خالص خرید خرد ۴۲ همتی در این بازه زمانی دارد.

همچنین بیشترین میزان خرید و فروش خرد سهام طی اردیبشت ماه صورت گرفت که مطابق آمار ارائه شده رقمی حدود ۸.۵ همت خرید خرد و ۴.۸ همت هم فروش خرد انجام شده است که حاکی از خالص خرید خرد ۳.۷ همتی فقط در اردیبهشت سال۱۴۰۲ دارد.

طبق آمار ارائه شده میزان فروش بلوک سهام، خرید ETF و فروش ETF در بازه زمانی اعلام شده به ترتیب ارقامی در حدود ۴۰، ۱۵ و ۱۴ همت بوده است.

بدین ترتیب بر اساس آمار ارائه شده و کسر فروش‌های بلوکی، میزان خالص خرید خرد سهام توسط صندوق توسعه بازار سرمایه طی سال ۱۴۰۲ رقمی حدود ۳ همت اعلام شده است.