در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد:
تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات صندوق‌های مبتنی بر اوراق مشتقه در دستور کار سازمان بورس

سیاوش پرویزی نژاد، رئیس اداره امور صندوق‌های سرمایه‌گذاری سازمان بورس اوراق بهادار در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: طی سال گذشته ۶۹ مجوز فعالیت صندوق سرمایه‌گذاری صادر شده است که ۶۹ مجوز فعالیت صادر شده در سال ۱۴۰۲ در اختیار ۵۱ نهاد مالی مختلف قرار گرفته است. با اضافه شدن این تعداد صندوق سرمایه‌گذاری، تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه به ۴۵۳ رسیده است.

این مقام مسئول در ادامه اظهار کرد: از مهم‌ترین برنامه‌های سال ۱۴۰۳ مرکز نظارت بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • تدوین، تصویب و ابلاغ مقررات مرتبط با صندوق‌های مبتنی بر اوراق مشتقه{پوششی}
  • اصلاح دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان و همچنین اساسنامه و امید نامه صندوق‌های مربوطه به منظور افزایش کارایی مقررات مذکور
  • اصلاح اساسنامه صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه به منظور تسهیل در توسعه این نوع صندوق‌ها

در نهایت او می‌گوید: مهم‌ترین رسالت حوزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری توسعه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم از طریق رشد کمی و کیفی انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری است.