جلوگیری از هدر رفت آب در شهرستان‌های تفت و مهریز

 حسین ابراهیمی رئیس اداره منابع آب تفت و مهریز با اشاره به اهمیت حفظ آبخوان‌ها گفت: در راستای طرح احیا و تعادل بخشی و با تلاش گروه گشت و بازرسی این اداره، در سال ۱۴۰۲ تعداد ۶۵۰ مورد اقدام حفاظتی ثبت گردیده که از این تعداد ۲۸۰ حلقه چاه غیر مجاز شناسایی و پلمب و ۴۴ حلقه از این چاه‌ها پر و مسلوب المنفعه شدند.

وی افزود: تعداد ۵۷ مورد ادوات حفاری غیر مجاز توقیف و همچنین ۴۱ مورد قطع برق و پلمب منصوبات انجام شد و سایر اقدامات شامل جمع آوری خطوط انتقال آب غیر مجاز و کنترل اجرای حکم بوده است. 

ابراهیمی با اشاره به همکاری خوب دستگاه قضایی و انتظامی این دو شهرستان برای برخورد با متخلفان و متجاوزان به منابع آب زیر زمینی و سطحی اظهار داشت: این اداره با هرگونه تخلف در زمینه منابع آبی برخورد قانونی و جدی خواهد داشت. 

وی همچنین در نصب کنتور‌های هوشمند در دو بخش کشاورزی و صنعتی اشاره کرد و گفت: ۷۰ درصد از چاه‌های صنعتی و ۹۷ درصد از چاه‌های کشاورزی این دو شهرستان به کنتور هوشمند مجهز شدند و برای سومین سال پیاپی طرح تحویل حجمی آب کشاورزی با همکاری کشاورزان به طور کامل انجام شد. 

رئیس اداره منابع آب تفت و مهریز افزود: همچنین ۲ هزار و ۲۷۲ مورد بازدید چاه و قنات و کالیبراسیون کنتور‌های هوشمند چاه‌های کشاورزی و صنعت و خدمات از سوی گروه گشت و بازرسی این اداره انجام شده است. 

وی در پایان ابراز کرد: در راستای مشارکت همگانی مردم و مسئولین در حفاظت بیشتر از منابع آب، تعداد ۳ جلسه شورای حفاظت از منابع آب در سطح دو شهرستان تشکیل شده است.