وزیر کشور در سفر به سیستان و بلوچستان:
تروریست‌های اجاره‌ای تلاش می‌کنند سد راه توسعه سیستان و بلوچستان شوند
تروریست‌های اجاره‌ای تلاش می‌کنند سد راه توسعه سیستان و بلوچستان شوند

وحیدی وزیر کشور صبح امروز در سفر به سیستان و بلوچستان گفت:  برنامه های بسیار خوبی برای پیشرفت سیستان و بلوچستان در حال انجام است که دشمنان و ترویست‌های اجاره ای به دنبال پیشگیری از این اقدامات هستند که بررسی این موضوعات در دستور کار قرار دارد.

 بررسی وضعیت امنیتی و حوادث اخیر در سیستان و بلوچستان در دستور کار است.

 تروریست‌ها همواره به دنبال جلوگیری از رشد و توسعه سیستان و بلوچستان بوده‌اند.

 برنامه های بسیار خوبی برای پیشرفت سیستان و بلوچستان در حال انجام است که دشمنان و ترویست‌های اجاره ای به دنبال پیشگیری از این اقدامات هستند که بررسی این موضوعات در دستور کار قرار دارد.