رفتارهای غریزی در جانوران + فیلم

اغلب حیوانات رفتارهای خود را به شکل غریزی انجام می‌دهند و از والدین یا دیگر همنوعان خود یاد نمی‌گیرند. در ویدئوی زیر رفتار غریزی دو گونه از جانوران بررسی شده است.

{$sepehr_media_19180520_400_300}