برترین چابکسواران رقابت‌های سوارکاری امروز گنبدکاووس

در مسابقات امروز محمد رضا نوری، طاهر گوگ نژاد، امین محمدی، پیمان قلر عطا، سراج الدین اندروا، مهرداد خوجملی و نور محمد بهادر در دور‌های مختلف زودتر از دیگر چابکسواران از خط پایان گذشتند.

در مسابقات امروز ۸۳ راس اسب در هفت دور هزار متر با هم رقابت کردند.

در پایان این رقابت‌ها مالکان، مربیان و چابکسواران برتر بیش از یک میلیاردتومان جایزه گرفتند.