موجودی سوخت جایگاه‌های گلستان تکمیل است؛ مردم به شایعات توجه نکنند

سیدمحمد حسینی گفت: پس از حمله شب گذشته سپاه به مواضعی در سرزمین اشغالی، شایعاتی مبنی بر کمبود بنزین و کاهش توزیع آن در فضای مجازی منتشر شد که واقعیت ندارد.

وی بیان کرد: تامین موجودی فراورده‌های نفتی ۸۰ جایگاه‌های عرضه سوخت و مخازن گلستان بسیار مطلوب و به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و علاوه بر آن، کارت سوخت اضطراری در جایگاه‌ها قرار دارد.

حسینی ادامه داد: تمام جایگاه‌های عرضه سوخت گلستان فعال است و عملیات سوخت‌رسانی به شکل روان و طبیعی ادامه دارد.

منبع: ایرنا