سه هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی منطقه مغان زیر کشت آبی می‌رود

نوبخت اژدری گفت: بند انحرافی تولان جهت تامین آب شبکه ناحیه بران احداث شده و با پیشرفت مطلوبی در دست اجراست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل افزود: این طرح از سال ۹۸ شروع شده و دارای پیشرفت فیزیکی مطلوبی است و تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برای اجرای آن هزینه شده است.

اژدری هدف از اجرای این طرح را توسعه روش‌های نوین آبیاری، افزایش راندمان تولید، بهره‌وری آب، مدیریت منابع آب و خاک، بهبود وضع روستاها ، جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه و ایجاد مهاجرت معکوس ، رفاه اقتصادی و بهبود وضعیت اجتماعی و معیشتی کشاورزان ذکر کرد.

به گفته او ، با اجرای این طرح سه هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی منطقه مغان زیر کشت آبی می‌رود.