کدخدایی:
ایران خویشتنداری لازم را در برابر جنایت رژیم صهیونیستی داشت

عباسعلی کدخدایی درباره عملیات تلافی جویانه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی، گفت: در عرصه بین‌الملل و جامعه جهانی، کشور‌ها مدافع منافع ملی خود هستند و باید برای تامین امنیت و منافع ملی خود اقدامات لازم را هم انجام دهند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان ادامه داد: آنچه که ما امروزه در چهارچوب موازین بین المللی انتظار داریم این است که کشور‌ها از تجاوز و درگیری مسلحانه خودداری کنند و اگر مسئله‌ای دارند از طریق سازمان‌ها و نهاد‌های بین المللی پیگیری کنند، اما این رویه در حالی است که همه دولت‌ها متعهد به این موازین و تعهدات باشند.

اقدامات شب گذشته در چارچوب دفاع مشروع قرار می‌گیرد

این حقوقدان بیان داشت: در جنایتی که صهیونیستی‌ها در به شهادت رساندن مستشاران جمهوری اسلامی ایران مرتکب شدند، به نظر ما ایران خویشتنداری لازم را داشته است؛ یادداشت‌های ایران به سازمان ملل متحد، درخواست از شورای امنیت برای انجام اقدامات لازم علیه این رژیم صهیونیستی و جنایایتی که مرتکب شده است و همچنین تماس‌های وزیر امور خارجه ایران با خیلی از مقامات کشورها، نشان از این دارد که خویشتنداری لازم از سوی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است، اما ما در این مدت شاهد بودیم که هیچ اقدامی به جزء محکومیت‌های خیلی شکلی و صوری که از برخی مقامات شنیده ایم اقدام مؤثری دیگری صورت نگرفت.

کدخدایی تصریح داشت: تاریخ نشان داده در مقابل دولت‌هایی که مرتکب این جنایات می‌شوند اگر اقدامی صورت نگیرد، جنایت‌های خود را توسعه می‌دهند طبیعتا هر کشوری بر اساس موازین امور بین الملل حق دارد از منافع خود به نحو مقتضی دفاع کند لذا اقداماتی که جمهوری اسلامی ایران از شب گذشته انجام داد در چارچوب دفاع مشروعی قرارمی گیرد که در مقابل جنایت‌های رژیم صهیونیستی صورت گرفته است.

ناچار به انجام اقدامات بازدارنده هستیم

وی با بیان اینکه دو کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۳ بر حفظ امنیت دیپلمات‌ها و اماکن دیپلماتیک تصریح دارد، گفت: رژیم صهیونیستی به کدام یک از این موازین متعهد بوده است؟ در جایی که روش‌های مسالمت آمیز نمی‌تواند جوابگو باشد و طرف مقابل شما به این موازین تمکین نمی‌کند ناچار به اقدامات بازدارنده هستیم و اگر این کار انجام نگیرد منجر به تشویق رژیم صهیونیستی برای جنایات بیشتر خواهد شد و این یک اصل پذیرفته شده است که برای بازدارندگی و برای دفاع از منافع ملی خود بتوانید اقدامات متناسب با آن جنایت و یا تجاوزی که صورت گرفته را انجام دهید که به اعتقاد بنده جمهوری اسلامی ایران در همین چارچوب عمل کرده است.

کدخدایی تاکید کرد: پاسخ جمهوری اسلامی ایران نباید محدود به بخشی از عملیات نظامی باشد و ما باید حقوق خود را در چارچوب حقوق بین المللی از طریق مجامع بین المللی پیگیری کنیم.

این حقوقدان درمورد درخواست آمریکا و رژیم صهیونیستی برای برگزاری جلسه اضطراری شورای امنیت نیز اذعان داشت: متاسفانه نهاد‌ها و مراجع بین‌المللی زمانی که حقوق خیلی از کشور‌ها و مردم جهان مورد تضییع و تجاوز قرار می‌گیرد عموما ساکت هستند؛ در جنایت اخیری که رژیم صهیونیستی مرتکب و منجر به شهادت مستشاران ما شد، جمهوری اسلامی ایران درخواست جلسه رسمی داشت، ولی جلسه‌ای خیلی شکلی تشکیل شد و حتی یک بیانیه هم صادر نشد در صورتیکه اقدام رژیم صهیونیستی نقض آشکار حقوق دیپلماتیک بود.

وی تاکید کرد: همان طور که در بیانیه وزرات امور خارجه و نیرو‌های مسلح آمده است اگر رژیم صهیونیستی بخواهد اقدام دیگری مرتکب شود با پاسخ‌های محکمتری مواجه خواهد شد و طبیعتا این یک امر مشروعی است که جمهوری اسلامی ایران این حق را برای خود محفوظ می‌داند.