تمدید لغو پرواز‌های فرودگاه شیراز تا ساعت ۶ صبح دوشنبه

فخرالدین کشاورز گفت: محدودیت‌های ایجاد شده برای فرودگاه شیراز برای جلوگیری از آسیب رسیدن به بخش‌های غیرنظامی و همچنین جلوگیری از انجام عملیات پرواز غیرنظامی در نتیجه کنش و واکنش نظامی برای فرودگاه‌هایی که پرواز‌های بین‌المللی دارند اعمال شده‌اند.

پیش از این مدیرکل فرودگاه‌های فارس اعلام کرد: پرواز‌ها به مقصد شیراز و از مبدا شیراز تا ساعت ۱۲ یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ به دلیل شرایط کنونی کنسل شد.