استاندار تهران خواستار کاهش هشت درصدی مصرف آب در حوزه کشاورزی شد

 علیرضا فخاری در نخستین جلسه حفاظت منابع آب و سازگاری با کم آبی استان تهران گفت: با جدی گرفتن تنش آبی و پیگیری رفع هدر رفت آب در تمام حوزه‌های مسکونی، کشاورزی و صنایع می‌توانیم از بحرانی شدن وضعیت آبی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به اهمیت تشخیص مسیر‌های هدر رفت آب، در جهت رفع این معضل، اظهار کرد: در حوزه آب پایتخت نباید از تنش به بحران برسیم.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه باید بدانیم که خط تعادل وضعیت آب در استان کجاست و تنش آبی پایتخت از کدام نقطه آغاز می‌شود، گفت: مسوولان حوزه آب استان تهران باید با برآورد صحیح، زمان رسیدن به بحران را هم مشخص کنند تا برنامه ریزی‌ها طبق این سنجش‌ها صورت گیرد.

فخاری با اشاره به احتمال وقوع حوادث غیرمترقبه در حوزه سد‌ها و منابع آبی اضافه کرد: باید برای شرایط بحرانی آماده باشیم و از متولیان این حوزه می‌خواهم پیشنهادات را به شورای عالی برنامه ریزی استان ارائه دهند.

وی با تاکید بر ضرورت فرهنگ سازی، آگاهی و همراه سازی مردم برای جلوگیری از هدر رفت آب ادامه داد: تاکید مستمر ما برای مصرف بهینه آب، انجام کار فرهنگی در میان مردم است، چرا که با این اصل و به واسطه همدلی مردم یک مدیریت مؤثر شکل می‌گیرد و برنامه ریزی‌ها درست انجام می‌شود.

استاندار تهران کوچک سازی مدیریت تأمین و مصرف آب را مهم دانست و یادآور شد: کمک و فعالیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران در این زمینه راهگشا خواهد بود.

فخاری عدد ۴۸ درصدی مصرف آب در حوزه کشاورزی را بالا دانست و تاکید کرد: کشت غرق آبی برای کشاورزی منسوخ شده و باید با یک آمایش جدید در حوزه کشاورزی و شناسایی ظرفیت‌های هر منطقه، زمین‌هایی با پایه ابن نوعذکشت را شناسایی و در صورت امکان آنها را به آبیاری زیر سطحی و قطره‌ای تبدیل کنیم.

وی خواستار برنامه ریزی و هدف گذاری برای رساندن مصرف آب از ۴۸ درصد به ۴۰ درصد در حوزه کشاورزی استان تهران شد و ادامه داد: مسوولان می‌توانند با ارائه بسته‌های تشویقی، مصرف کنندگان و کشاورزان را برای بازگردانی آب به سبد مصرف ترغیب کنند.

استاندار تهران با اشاره به اهمیت بازچرخانی آب در حوزه فاضلاب و پساب، گفت: توسعه طرح فاضلاب و بازچرخانی آب در استان تهران با کمک بخش خصوصی یکی از راهکار‌های مناسبی است که سبب می‌شود، آب تولید شده از طریق بخش خصوصی ارزان‌تر به دولت فروخته شود.

فخاری با بیان اینکه پساب فاضلاب را باید به عنوان یک برنامه ببینیم، افزود: با استفاده از بخش خصوصی و با کمک ابزار‌ها و پهنه بندی‌های مختلف و متعادل سازی قیمت آب می‌توانیم جلوی هدر رفت آب را بگیریم.

استاندار تهران با تاکید بر اینکه پرمصرف‌ها باید هزینه بیشتری برای آب بپردازند، اظهار کرد: باید نرخ بندی‌ها در حوزه مصرف آب متفاوت باشد تا عدالت به درستی اجرا شود.