خزانه گیری ۱۴۰ هزار هکتار از شالیزار‌های مازندران

غلامرضا رعیت پناه مسئول تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره وضعیت برنجکاری استان مازندران، گفت: تاکنون ۱۶۳ هزار و ۱۵۰ هکتار از اراضی شالیزاری مازندران شخم و شیار و ۱۴۰ هزار هکتار خزانه گیری شد.

او با اشاره به اینکه تاکنون بیمه زراعت برنج در ۸۰۵ هکتار از اراضی شالیزاری استان انجام شد، افزود: در حال حاضر ۲۵۶ تن بذر برنج پر محصول و اصلاح شده محلی به کشاورزان شالیکار استان توزیع و مصرف شد.

مسئول تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ۱۷۸ بانک نشا برنج در استان در حال فعالیت هستند، درباره ذخیره سازی آب سد‌ها و آببندان‌های استان، گفت: در حال حاضر میزان ذخیره آب سد‌های استان ۲۳۷ میلیون متر مکعب و آببندان‌ها ۳۷۹ میلیون متر مکعب است.

رعیت پناه با بیان اینکه تاکنون ۱۳۱ نمونه آزمون خاک انجام شد، افزود: سطح ابلاغی برنج استان در سال زراعی امسال ۲۱۵ هزار هکتار است.