انهدام باند سارقان احشام در پارس آباد

سرهنگ فيروز محمودي گفت: در پي وقوع چند فقره سرقت احشام درشهرستان پارس آباد که در برخي مواقع با توسل به زور انجام شده؛ بررسي موضوع جهت شناسايي ودستگيري سارق يا سارقان و کشف سرقت ها در دستور کار مأموران پليس آگاهي قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان پارس آباد افزود: با انجام بررسي هاي تخصصي و تحقيقات ميداني از محل وقوع سرقت ها، ردپاي ۸ سارق که به صورت باندي اقدام به سرقت مي کردند؛ را دررابطه با اين سرقت ها شناسايي؛ که پس از هماهنگي قضائي سارقان در عمليات هاي جداگانه پليسي دستگير شدند.

سرهنگ محمودی با اشاره به اعتراف سارقان به ارتکاب ۲۲ فقره سرقت احشام گفت: در رابطه با پرونده سارقان ۲ نفر خريدار اموال مسروقه شناسايي و دستگير و ۲ دستگاه سواري پژو ۴۰۵ و پژو پارس توقيف شد.

او با بيان اينکه دستگيرشدگان با تشکيل پرونده تحويل مرجع قضائي شدند؛ تصريح کرد: ارزش سرقت هاي کشف شده از اين باند ۲۰ ميليارد ريال است.

فرمانده انتظامي شهرستان پارس آباد در خاتمه به دامداران وصاحبان احشام توصيه کرد: نسبت به مقاوم سازي ، ارتقاء حفاظت فيزيكي و استفاده از تجهيرات ضدسرقت درمحل نگهداري دام ها اقدام؛ تا فرصت ارتکاب سرقت از سارقان سلب شود.