رایزنی والی هرات و سفیر قزاقستان

مولانا اسلام‌جار والی هرات با علیم خان یسین گیلدییف سفیر قزاقستان در کابل دیدار و درباره افزایش تسهیلات بازرگانی میان دو کشور گفت‌وگو کرده است.  

وزارت داخله در ایکس افزود در این دیدار درباره گسترش تسهیلات بازرگانی، افزایش حجم مبادلات میان بازرگانان، کاهش تعرفه‌های گمرکی و حل چالش‌های بازرگانان و صدور ویزا برای آنان نیز گفت‌وگو شده است. 

به گفته‌ وزارت داخله، خانه تجارت قزاقستان در هرات که به هدف گسترش تسهیلات لازم و افزایش مبادلات بازرگانی میان بازرگانان افغانستان و قزاقستان ایجاد شده بود، افتتاح شد.

پیش از این نیز در نشست تجاری افغانستان_ قزاقستان وزارت صنعت و تجارت طالبان گفت چندین قرارداد به ارزش بیش از ۱۰۰ میلیون دلار میان بخش خصوصی افغانستان و قزاقستان به امضاء رسیده است.