دولت سه لایحه به مجلس ارسال کرد

رئیس جمهور در نامه‌ای لایحه "اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان‌ها و مجامع بین المللی مصوب ۱۳۶۵/۰۱/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن" که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در جلسه ۱۸بهمن ۱۴۰۲ هیات وزیران به تصویب رسیده بود را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی مربوط به کار خدمه وسایل نقلیه شاغل در حمل و نقل جاده‌ای بین المللی (اِی‌ای تی آر)

همچنین رئیس جمهور "لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی مربوط به کار خدمه وسایل نقلیه شاغل در حمل و نقل جاده‌ای بین المللی (اِی‌ای تی آر) " که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی، در جلسه ۹ اسفند ۱۴۰۲ هیات وزیران به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.

لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی

لایحه "تصویب معاهده (کنوانسیون) سازمان بین المللی علائم کمک ناوبری دریایی" که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ به تصویب هیات وزیران رسیده بود، برای انجام تشریفات قانونی توسط رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال شد.