پروژه‌های نیمه‌تمام لرستان در امر مولدسازی اولویت‌بندی شوند

احسان کرمزاده اظهار کرد: لرستان در زمینه مولدسازی و شناسایی و فروش اموال مازاد در دستگاه‌های اجرایی یکی از استان‌های پیشروست.

وی اضافه کرد: در ارزیابی وزارت اقتصاد داشته لرستان یکی از استان‌های برتر کشور در این راستاست.

مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان گفت: در مواردی با محدودیت‌هایی مواجه هستیم به عنوان مثال مولدسازی اموال مازاد آموزش و پرورش باید صرفا در همان راستا هزینه شود.

کرمزاده ادامه داد: در یک سری از موارد که استفاده عام دارد که هرچه جلوتر برویم و تبدیل به اعتبار شوند آن را به پروژه‌های نیمه تمام تزریق خواهیم کرد تا روند پیشرفت آنها شتاب بگیرد.

وی بیان کرد: پروژه‌های که شروع شده و یا از سال‌های گذشته مانده تحت عنوان پروژه‌های نیمه تمام استان محسوب می‌شوند که می‌توان راه آهن لرستان را یک پروژه نیمه تمام در نظر گرفت و آسفالت یک روستا را نیز یک پروژه نیمه تمام فرض کرد منتها کاری که اهمیت دارد این است که این پروژه‌ها را اولویت بندی کنیم.

مدیرکل دفتر فنی استانداری لرستان اظهار کرد: ضرورت دارد پروژه‌های کلان نیمه‌تمام در یک دسته بندی و پروژه‌های کوچک را نیز در دسته دیگر اولویت‌بندی کنیم.

کرمزاده تصریح کرد: در حال حاضر پروژه شاخصی که در دستور کار استان قرار گرفته راه‌آهن است که به صورت جدی در دست اقدام است و میزبان وزیر راه و شهرسازی خواهیم بود.

وی افزود: سد معشوره نیز دیگر پروژه بوده که صدور مجوز‌های آن در دست پیگری و حل شده است و روند اجرایی آن در روز‌های آینده تسریع خواهد شد.