جذب ۵۵۹ میلیارد ریال تسهیلات بانکی مکانیزاسیون در استان قزوین

موسی بابایی کیا رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: به منظور افزایش ضریب و درجه مکانیزاسیون در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی در سال گذشته مبلغ یک هزار و ۲۴۰ میلیارد ریال سهمیه تسهیلات طرح توسعه مکانیزاسیون کشاورزی از محل اعتبارات خط ۱۱ به این استان اختصاص یافته است.

وی اظهار داشت: در پایان سال گذشته از مبلغ کل تخصیص یافته به استان ۵۵۹ میلیارد ریال توسط بهره برداران جذب و دریافت شده است.

بابایی کیا یادآور شد: تعداد افراد معرفی شده به بانک جهت دریافت تسهیلات بانکی ۶۰۷ نفر به مبلغ دو هزار و ۸۴۰میلیارد ریال بوده که از این تعداد ۲۱۴ نفر موفق به اخذ تسهیلات به مبلغ ۵۵۹ میلیارد ریال شده اند.

رئیس اداره مکانیزاسیون کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با استفاده از تسهیلات بانکی جذب شده ۵۲ دستگاه تراکتور باغی به مبلغ ۱۹۴میلیارد ریال و تعداد ۱۶۲ دستگاه انواع دنباله بند و ادوات کششی کشاورزی به مبلغ ۳۶۵ میلیارد ریال به ناوگان مکانیزه استان افزوده شده است.