زائرسرای استان مرکزی در مشهد مقدس ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد

مصطفی سروش مدیرعامل زائرسرای استان مرکزی در مشهد مقدس گفت: تاکنون حدود ۹۰ میلیارد ریال برای ساخت زائرسرای استان مرکزی در مشهد مقدس هزینه شده و برای تکمیل این طرح ۴۰۰ میلیارد ریال دیگر نیاز است.

وی ادامه داد: زائر سرای امام رضا (ع) استان مرکزی در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع آغاز شده که با زیربنای هشت هزار متر مربع در هفت طبقه مثبت و سه طبقه منفی نیز در آن پیش بینی شده است.