کشف بیش از ۴۰ تن مواد غذایی فاسد در همدان 

فاطمه ترکمان اسدی گفت: ۴۰ تن و ۹۲۶ کیلوگرم مواد غذایی فاسد در طرح سلامت نوروزی و ماه رمضان از سوی مدیریت سلامت محیط و کار معاونت بهداشتی تا ۲۵ فروردین امسال در این استان کشف و معدوم شده است.

او گفت: طرح بهداشت سلامت نوروزی و ماه رمضان از نیمه اسفند سال گذشته با بهره گیری از ۱۵ تیم آغاز شد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تعداد بازرس فعال در تیم بازرسی مرکز بهداشت شهرستان ۳۲ نفر، کل حجم کاری انجام شده ۳۸ هزار و ۴۶۳ نفر ساعت بوده است.